ใช้ ePSXe ไม่เป็นไปที่กระทู้นี้
http://www.thaigaming.com/emulators-and-roms/thread-2278.html

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...