1.ขั้นแรกให้เปิดบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย หรือท่านที่มีอยู่ แล้ว ก็ให้ไปที่สาขาของธนาคาร เข้าไปขอ สมัคร K-Cyber banking กับทางธนาคาร (จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7 วัน )
2.เมื่อได้รหัส (PIN1) และ (PIN2) มาแล้ว ก็ทำตามขั้นตอนที่เค้าระบุมา เมื่อ เสร็จ แล้ว ให้คลิกที่ บริการอื่นๆ แล้วเลือกสมัคร e-web Sopping Card (ใช้เวลาประมาณ 1วันทำการ) ในขั้นตอนการสมัคร ท่านสามารถกำหนด วงเงินในการใช้จ่ายในบัญชี e-webcard ได้


เมื่อได้ Card No.มาแล้ว ก็ ไปที่ paypal แล้ว login เข้าบัญชีของท่าน แล้วคลิกที่ Status:Thai-Unverified หรือที่ Profile แล้วเลือก credit cardคลิก add card เลือกชนิด card เป็น Visa กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงไป Expiration ดูได้จาก account ของธนาคารกสิกรไทย ของท่าน เมื่อ เสร็จ แล้ว จะได้หน้าจอ ประมาณ 3 วัน

ในส่วนของ Card Verification Number ให้ใช้ ตัวเลข CVV ดังรูป


ทาง paypal หักเงินจากบัญชีของท่าน นำเลข 4 หน้า PAYPAL ไปกรอกใน ช่อง Expanded Use Number

คลิก Complete สถานะของท่านก็จะเป็น Verified ดังรูป

เท่านี้ ท่านก็สามารถใช้จ่าย โฮนเงินให้ บุคลอื่น กับทาง paypal ได้แล้ว

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...