หลายต่อหลายคนเกิดความสงสัยเรื่อง Blog หรือ Weblog ว่าคืออะไร และ มีคุณสมบัติแตกต่างจากเว็บทั่วไปอย่างไร ? วันนี้ผมจะมากล่าวแบบพอเข้าใจกันคร่าว ๆ ว่า Blog หรือ Weblog นั้นคืออะไรมีความเป็นมาอย่างไร ?. แรกเริ่มเดิมทีจุดกำเนิดของ Weblog หรือ Blog นั้นมาจากการบันทึการเดินเรือในอดีต ซึ่งปกติการเดินเรือจะต้องมีการบันทึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดิน ฟ้า อากาศ หรือ อะไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บันทึกต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่า “ภูมิเรือ” (อาจไม่ถูกต้องหากท่านใดมีรายละเอียดสามารถส่งมาเพื่อทำการแก้ไขได้ครับจะขอบคุณอย่างสูง) โดยจะทำการบันทึกเป็นประจำทุกวันทุกชั่วโมง เพื่อเป็นคู่มือการแจ้งเหตุในกรณีที่เกิดปัญหาในการเดินเรือ.
แรกเริ่มเดิมทีจุดกำเนิดของ Weblog หรือ Blog นั้นมาจากการบันทึการเดินเรือในอดีต ซึ่งปกติการเดินเรือจะต้องมีการบันทึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดิน ฟ้า อากาศ หรือ อะไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บันทึกต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่า “ภูมิเรือ” (อาจไม่ถูกต้องหากท่านใดมีรายละเอียดสามารถส่งมาเพื่อทำการแก้ไขได้ครับจะขอบคุณอย่างสูง) โดยจะทำการบันทึกเป็นประจำทุกวันทุกชั่วโมง เพื่อเป็นคู่มือการแจ้งเหตุในกรณีที่เกิดปัญหาในการเดินเรือ.ต่อมาในยุคที่มีการใช้ซอฟแวร์ มาเป็นตัวกำหนด การบันทึกในปัจจุบันได้ถูกสร้างเป็นโปรแกรมบันทึกเพื่อง่ายต่อการ จัดเก็บและลดปริมาณ สถานที่เก็บเอกสารรวมถึง การค้นหาข้อมูลของซอฟแวร์นั้นสะดวกกว่าการค้นหาข้อมูลจากเอกสารบันทึกด้วยมือ.
แรกเริ่มเดิมทีจุดกำเนิดของ Weblog หรือ Blog นั้นมาจากการบันทึการเดินเรือในอดีต ซึ่งปกติการเดินเรือจะต้องมีการบันทึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดิน ฟ้า อากาศ หรือ อะไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บันทึกต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่า “ภูมิเรือ” (อาจไม่ถูกต้องหากท่านใดมีรายละเอียดสามารถส่งมาเพื่อทำการแก้ไขได้ครับจะขอบคุณอย่างสูง) โดยจะทำการบันทึกเป็นประจำทุกวันทุกชั่วโมง เพื่อเป็นคู่มือการแจ้งเหตุในกรณีที่เกิดปัญหาในการเดินเรือ.ต่อมาในยุคที่มีการใช้ซอฟแวร์ มาเป็นตัวกำหนด การบันทึกในปัจจุบันได้ถูกสร้างเป็นโปรแกรมบันทึกเพื่อง่ายต่อการ จัดเก็บและลดปริมาณ สถานที่เก็บเอกสารรวมถึง การค้นหาข้อมูลของซอฟแวร์นั้นสะดวกกว่าการค้นหาข้อมูลจากเอกสารบันทึกด้วยมือ.ในยุค Internet เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต เราก็จะเห็นมีการบันทึกต่าง ๆ มากมาย ที่หลายต่อหลายคนเรียกกันว่า Diary ลักษณะจะไกล้เคียงกับ Weblog หรือ Blog แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียว ท่านอย่าเข้าใจผิดว่า Weblog หรือ Blog คือ Diary ซะหละเพราะคนละเรื่องกันครับ.
แรกเริ่มเดิมทีจุดกำเนิดของ Weblog หรือ Blog นั้นมาจากการบันทึการเดินเรือในอดีต ซึ่งปกติการเดินเรือจะต้องมีการบันทึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดิน ฟ้า อากาศ หรือ อะไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บันทึกต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่า “ภูมิเรือ” (อาจไม่ถูกต้องหากท่านใดมีรายละเอียดสามารถส่งมาเพื่อทำการแก้ไขได้ครับจะขอบคุณอย่างสูง) โดยจะทำการบันทึกเป็นประจำทุกวันทุกชั่วโมง เพื่อเป็นคู่มือการแจ้งเหตุในกรณีที่เกิดปัญหาในการเดินเรือ.ต่อมาในยุคที่มีการใช้ซอฟแวร์ มาเป็นตัวกำหนด การบันทึกในปัจจุบันได้ถูกสร้างเป็นโปรแกรมบันทึกเพื่อง่ายต่อการ จัดเก็บและลดปริมาณ สถานที่เก็บเอกสารรวมถึง การค้นหาข้อมูลของซอฟแวร์นั้นสะดวกกว่าการค้นหาข้อมูลจากเอกสารบันทึกด้วยมือ.ในยุค Internet เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต เราก็จะเห็นมีการบันทึกต่าง ๆ มากมาย ที่หลายต่อหลายคนเรียกกันว่า Diary ลักษณะจะไกล้เคียงกับ Weblog หรือ Blog แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียว ท่านอย่าเข้าใจผิดว่า Weblog หรือ Blog คือ Diary ซะหละเพราะคนละเรื่องกันครับ.ความหมายและคำจำกัดความWeblog หรือ Blog คือ การบันทึกบทความหรือเนื้อหาของส่วนบุคคล (ปัจจุบันถูกนำมาพัฒนาเป็นส่วนเสริมทางธุรกิจแล้ว) ที่เรียกกันว่า Personal Journal โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่วนบุคคลนั้น ๆ ในอดีตที่ผ่านมาจะเป็นการสร้างเว็บส่วนบุคคลที่หลายท่านรู้จักนั่นคือ Personal Web Site หรือ Personal Site นั่นเองครับ แต่ได้รับการพัฒนาที่เป็นซอฟแวร์ต่าง ๆ มากมายในปัจจุบันWeblog หรือ Blog มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นทุกวันหลายปีที่ผ่านจะเห็นได้ว่ามี Weblog หรือ Blog เกิดขึ้นมากมายรวมทั้งผู้ให้บริการใหญ่ ๆ เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนบริการต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น Googel , Yahoo , MSN , ต่างก็เปิดบริการ Weblog หรือ Blog กันทั้งสิ้น เป็นเหตุให้มีการสร้าง Weblog หรือ Blog กันมากมาย แต่กระนั้น Blog ก็ไม่ได้มีคุณภาพเสมอไป เพราะส่วนใหญ่มันเป็น Weblog หรือ Blog ที่ไร้เนื้อหาสาระ (เนื่องจากเน้นการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินไป)แล้วถ้าอยากสร้าง Weblog หรือ Blog จะทำอย่างไร ?การสร้าง Weblog หรือ Blog นั้นมีทั้งแบบที่เป็นบริการฟรีและเสียค่าบริการ สำหรับท่านที่ต้องการประหยัดก็ใช้บริการฟรี สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเอกลักษณ์ตัวเอง มีโดเมนเนมเป็นของตัวเองก็ต้องเสียค่าบริการ โดยสามารถสมัครหรือใช้บริการได้จากผู้ให้บริการต่าง ๆมากมาย ส่วนการบริการฟรีอันสุดฮิตเห็นจะเป็น Bloger ของยักใหญ่ Google นั่นเอง.
แรกเริ่มเดิมทีจุดกำเนิดของ Weblog หรือ Blog นั้นมาจากการบันทึการเดินเรือในอดีต ซึ่งปกติการเดินเรือจะต้องมีการบันทึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดิน ฟ้า อากาศ หรือ อะไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บันทึกต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่า “ภูมิเรือ” (อาจไม่ถูกต้องหากท่านใดมีรายละเอียดสามารถส่งมาเพื่อทำการแก้ไขได้ครับจะขอบคุณอย่างสูง) โดยจะทำการบันทึกเป็นประจำทุกวันทุกชั่วโมง เพื่อเป็นคู่มือการแจ้งเหตุในกรณีที่เกิดปัญหาในการเดินเรือ.ต่อมาในยุคที่มีการใช้ซอฟแวร์ มาเป็นตัวกำหนด การบันทึกในปัจจุบันได้ถูกสร้างเป็นโปรแกรมบันทึกเพื่อง่ายต่อการ จัดเก็บและลดปริมาณ สถานที่เก็บเอกสารรวมถึง การค้นหาข้อมูลของซอฟแวร์นั้นสะดวกกว่าการค้นหาข้อมูลจากเอกสารบันทึกด้วยมือ.ในยุค Internet เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต เราก็จะเห็นมีการบันทึกต่าง ๆ มากมาย ที่หลายต่อหลายคนเรียกกันว่า Diary ลักษณะจะไกล้เคียงกับ Weblog หรือ Blog แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียว ท่านอย่าเข้าใจผิดว่า Weblog หรือ Blog คือ Diary ซะหละเพราะคนละเรื่องกันครับ.ความหมายและคำจำกัดความWeblog หรือ Blog คือ การบันทึกบทความหรือเนื้อหาของส่วนบุคคล (ปัจจุบันถูกนำมาพัฒนาเป็นส่วนเสริมทางธุรกิจแล้ว) ที่เรียกกันว่า
แรกเริ่มเดิมทีจุดกำเนิดของ Weblog หรือ Blog นั้นมาจากการบันทึการเดินเรือในอดีต ซึ่งปกติการเดินเรือจะต้องมีการบันทึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดิน ฟ้า อากาศ หรือ อะไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มากมายที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บันทึกต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่า “ภูมิเรือ” (อาจไม่ถูกต้องหากท่านใดมีรายละเอียดสามารถส่งมาเพื่อทำการแก้ไขได้ครับจะขอบคุณอย่างสูง) โดยจะทำการบันทึกเป็นประจำทุกวันทุกชั่วโมง เพื่อเป็นคู่มือการแจ้งเหตุในกรณีที่เกิดปัญหาในการเดินเรือ.ต่อมาในยุคที่มีการใช้ซอฟแวร์ มาเป็นตัวกำหนด การบันทึกในปัจจุบันได้ถูกสร้างเป็นโปรแกรมบันทึกเพื่อง่ายต่อการ จัดเก็บและลดปริมาณ สถานที่เก็บเอกสารรวมถึง การค้นหาข้อมูลของซอฟแวร์นั้นสะดวกกว่าการค้นหาข้อมูลจากเอกสารบันทึกด้วยมือ.ในยุค Internet เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต เราก็จะเห็นมีการบันทึกต่าง ๆ มากมาย ที่หลายต่อหลายคนเรียกกันว่า Diary ลักษณะจะไกล้เคียงกับ Weblog หรือ Blog แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียว ท่านอย่าเข้าใจผิดว่า Weblog หรือ Blog คือ Diary ซะหละเพราะคนละเรื่องกันครับ.ความหมายและคำจำกัดความWeblog หรือ Blog คือ การบันทึกบทความหรือเนื้อหาของส่วนบุคคล (ปัจจุบันถูกนำมาพัฒนาเป็นส่วนเสริมทางธุรกิจแล้ว) ที่เรียกกันว่า

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...