Aloha
ศิลปิน : Cool
ออ ดู อุน พุล บี ชา เร ชท พุล ฮา นา


วา อิน ชา เน ทัม กิน ยัก สก คา นาฮัง ซัง นอ เอ คยอ เท ซอ นอล ชี คยอ จุล กอ ยา


นัล มี ดอ จุน นอ ยอท จา นา โอว..


นา พา รา นึน กอน โอ จิก คา นา

ยอง วอน ฮัน เฮง โบ กึล กุม กู จี มัน


ฮวา รยอ ฮา จี อา นา โด กุม คัท จิน อา นา โด


นอ มัน อิท ซอ จู มยอน ดเว


คอก จอง มา (I believe) ออน เจ นา (I believe)

อี ซุน กา นึล อิท จี อา นึล เก


เน พู เม (I believe) อัน กิน นอ เอ มี โซ กา


ยอง วอน ฮี บี ชึล อี รอ คา จี อัน เค* Cause Your Love Is So Sweet


You Are My Everything

ชอท นัล พา เม ทัน กู เม ชอ จอ


ฮา นึน มา รี อา นยา นัน พยอน ฮา จี อา นา

โอ จิก นอ มัน พา รา บล กอ ยา โอว...


You Light Up My Life


You Are The One In My Life


เน โม ดึน กอล ทา อิล นึน เท โดฮู ฮเว ฮา จี อา นา โอ จิก นอ รึล วี ฮัน


พยอน ฮา จี อัน นึน ซา รา งือ โรอี เจ นา เอ เก อิท ซอ คา จัง โซ จุง ฮัน กอ ซึน


เน กา อา นิน ทัง ชี นิม นี ดะ

มัล โร นึน ทา จิม ฮัล ซู ออบ จี มัน

ทัง ชิน มา นึล ซา รัง ฮัม นี ดะ

เต โร นึน ชิน กู ชอ รอม เต โร นึน ยอ นิน ชอ รอม

นุน คัม นึน คือ นัล กา จี ทัง ชิน มา นึล ซา รัม ฮัม นี ดะนึล ฮา นา รา นึน มา อือ มือ โร


ฮึน ดึล รี จี อัน นึน มี ดือ มือ โร


อา พึน มา อึม โด ฮัม เก คี ปึน มัม โด

ฮัม เก นา นวอ กา จยอท ซือ มยอน เฮ


ยัก สก เค (I believe) ฮิม ดึล เตน (I believe)

นอ เอ คือ นือ รี ทเว ออ จุล เก


เน พู เม (I believe) อัน กิน นอ เอ มี โซ กา


;
ยอง วอน ฮี บี ชึล อี รอ คา จี อัน เค* Repeat

You Light Up My Life

You Are The One In My Life

เน โม ดึน กอล ทา อิล นึน เท โด

ฮู ฮเว ฮา จี อา นา โอ จิก นอ รึล วี ฮัน


พยอน ฮา จี อัน นึน ซา รา งือ โร

All I Ever Want Is Your Love


Credit : Lyrics - 2000mp3 , แปลและเรียบเรียง - ซูจอง

คำแปลที่1
Artist : Cool (쿨)
Song : 아로하 (Aloha)
6.5집 First Whisper

어두운 불빛아래 촛불 하나
ออ ดู อุน พุล บี ชา เร ชท พุล ฮา นา
ด้านล่างแสงไฟในความมืดก็ยังคงมีแสงเทียน

와인 잔에 담긴 약속 하나
วา อิน ชา เน ทัม กิน ยัก สก คา นา
คำสัญญาที่ถูกเติมในแก้วไวน์แก้วนั้น

항상 너의 곁에서 널 지켜줄거야
ฮัง ซัง นอ เอ คยอ เท ซอ นอล ชี คยอ จุล กอ ยา
ผมสัญญาว่าผมจะปกป้องคุณและอยู่ข้างกายคุณตลอดไป

날 믿어준 너였잖아 오
นัล มี ดอ จุน นอ ยอท จา นา โอว..
ผมอยากให้คุณเชื่อผมว่าผมจะมีคุณคนเดียว


나 바라는건 오직 하나
นา พา รา นึน กอน โอ จิก คา นา
ผมปรารถนาว่าผมจะเป็นคนเดียวของคุณเท่านั้น

영원한 행복을 꿈꾸지만
ยอง วอน ฮัน เฮง โบ กึล กุม ^_^ จี มัน
เป็นความฝันที่มีความสุขชั่วนิรันดร์

화려하지 않아도 꿈 같진 않아도
ฮวา รยอ ฮา จี อา นา โด กุม คัท จิน อา นา โด
แต่ว่า...มันไม่ใช่ความฝันที่งดงามสักเท่าไหร่

너만 있어 주면 돼
นอ มัน อิท ซอ จู มยอน ดเว
ขอเพียงแค่ได้อยู่กับคุณเท่านั้น...ก็พอ


걱정마 (I believe) 언제나 (I believe)
คอก จอง มา (I believe) ออน เจ นา (I believe)
อย่ากังวลไปเลย (ผมเชื่อนะ) ไม่ว่าเมื่อไหร่ (ผมก็จะเชื่อ)

이 순간을 잊지 않을께
อี ซุน กา นึล อิท จี อา นึล เก
ผมจะไม่ลืมเวลาเหล่านี้เลย

내품에 (I believe) 안긴 너의 미소가
เน พู เม (I believe) อัน กิน นอ เอ มี โซ กา
เสียงของคุณนั้น ผมจะกอดเอาไว้ในอ้อมแขน

영원히 빛을 잃어 가지 않게
ยอง วอน ฮี บี ชึล อี รอ คา จี อัน เค
และจะไม่ไปจากแสงนั้น...ตลอดไป


* Cause Your Love Is So Sweet
เพราะความรักของคุณเป็นสิ่งที่น่ารัก

You Are My Everything
และคุณก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผม

첫 날 밤에 단 꿈에 젖어
ชอท นัล พา เม ทัน ^_^ เม ชอ จอ
ผมรักคุณในความฝันตั้งแต่คืนแรกแล้ว...


하는 말이 아냐 난 변하지 않아
ฮา นึน มา รี อา นยา นัน พยอน ฮา จี อา นา
ถึงจะไม่มีคำพูดใดๆ แต่ผมก็จะไม่มีวันแปรเปลี่ยน

오직 너만 바라볼거야 오...
โอ จิก นอ มัน พา รา บล กอ ยา โอว...
คุณคนเดียวเท่านั้นที่ผมจะมอง

You Light Up My Life
คุณจุดประกายให้กับชีวิตของผม

You Are The One In My Life
คุณเป็นคนเดียวในชีวิตของผม

내 모든 걸 다 잃는대도
เน โม ดึน กอล ทา อิล นึน เท โด
ถึงแม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับผมจะถูกลืม

후회하지 않아 오직 너를 위한
ฮู ฮเว ฮา จี อา นา โอ จิก นอ รึล วี ฮัน
แต่ผมจะไม่มีวันที่จะเสียใจ

변하지 않는 사랑으로
พยอน ฮา จี อัน นึน ซา รา งือ โร
ความรักที่ผมมีก็จะไม่มีวันแปรเปลี่ยน...เพื่อคุณคนเดียว


이제 나에게 있어 가장 소중한 것은
อี เจ นา เอ เก อิท ซอ คา จัง โซ จุง ฮัน กอ ซึน
ตอนนี้ คุณเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมมี

내가 아닌 당신입니다
เน กา อา นิน ทัง ชี นิม นี ดะ
ไม่ว่าจะอย่างไร คุณก็ยังคงเป็นของผม

말로는 다짐할순 없지만
มัล โร นึน ทา จิม ฮัล ซู ออบ จี มัน
ถึงแม้คำสารภาพนั้นจะไม่สามารถพูดออกมาได้

당신만을 사랑합니다
ทัง ชิน มา นึล ซา รัง ฮัม นี ดะ
แต่คุณเท่านั้นที่ผมจะรัก

때로는 친구처럼 때로는 연인처럼
เต โร นึน ชิน ^_^ ชอ รอม เต โร นึน ยอ นิน ชอ รอม
บางครั้งคุณก็เหมือนเป็นเพื่อน บางครั้งคุณก็เหมือนคนรัก

눈 감는 그날까지 당신만을 사랑합니다
นุน คัม นึน คือ นัล กา จี ทัง ชิน มา นึล ซา รัม ฮัม นี ดะ
ตราบจนสิ้นลมหายใจ คุณเท่านั้นที่ผมจะรัก


늘 하나라는 마음으로
นึล ฮา นา รา นึน มา อือ มือ โร
เราทั้งคู่มีกันและกันตลอดมา

흔들리지 않는 믿음으로
ฮึน ดึล รี จี อัน นึน มี ดือ มือ โร
ผมเชื่อว่าหัวใจของเราจะไม่มีวันแปรเปลี่ยนไปไหน

아픈 마음도 함께 기쁜 맘도
อา พึน มา อึม โด ฮัม เก คี ปึน มัม โด
หัวใจของเราจะเจ็บปวดด้วยกัน จะมีความสุขด้วยกัน

함께 나눠가졌으면 해
ฮัม เก นา นวอ กา จยอท ซือ มยอน เฮ
ถ้าหากจะแยกทางกัน เราก็จะไปด้วยกัน


약속해 (I believe) 힘들땐 (I believe)
ยัก สก เค (I believe) ฮิม ดึล เตน (I believe)
ผมให้สัญญาว่าในยามที่เจ็บปวดและอ่อนล้า

너의 그늘이 되어줄게
นอ เอ คือ นือ รี ทเว ออ จุล เก
ผมจะปกป้องคุณ

내 품에 (I believe) 안긴 너의 미소가
เน พู เม (I believe) อัน กิน นอ เอ มี โซ กา
เสียงของคุณนั้น ผมจะกอดเอาไว้ในอ้อมแขน

영원히 빛을 잃어 가지 않게
ยอง วอน ฮี บี ชึล อี รอ คา จี อัน เค
และจะไม่ไปจากแสงนั้น...ตลอดไป


* Repeat

You Light Up My Life
คุณจุดประกายให้กับชีวิตของผม

You Are The One In My Life
คุณเป็นคนเดียวในชีวิตของผม

내 모든 걸 다 잃는대도
เน โม ดึน กอล ทา อิล นึน เท โด
ถึงแม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับผมจะถูกลืม

후회하지 않아 오직 너를 위한
ฮู ฮเว ฮา จี อา นา โอ จิก นอ รึล วี ฮัน
แต่ผมจะไม่มีวันที่จะเสียใจ

변하지 않는 사랑으로
พยอน ฮา จี อัน นึน ซา รา งือ โร
ความรักที่ผมมีก็จะไม่มีวันแปรเปลี่ยน...เพื่อคุณคนเดียว

All I Ever Want Is Your Love
สิ่งที่ผมปรารถนาก็คือ..ความรักของคุณ


โดยคุณmew337 วันที่ :9 Jun 2007 | 125.24.69.52
แปลเพลงคำแปลที่2
Artist : Cool (쿨)
Song : 아로하 (Aloha)
6.5집 First Whisper

어두운 불빛아래 촛불 하나
ออ ดู อุน พุล บี ชา เร ชท พุล ฮา นา
ด้านล่างแสงไฟในความมืดก็ยังคงมีแสงเทียน

와인 잔에 담긴 약속 하나
วา อิน ชา เน ทัม กิน ยัก สก คา นา
คำสัญญาที่ถูกเติมในแก้วไวน์แก้วนั้น

항상 너의 곁에서 널 지켜줄거야
ฮัง ซัง นอ เอ คยอ เท ซอ นอล ชี คยอ จุล กอ ยา
ผมสัญญาว่าผมจะปกป้องคุณและอยู่ข้างกายคุณตลอดไป

날 믿어준 너였잖아 오
นัล มี ดอ จุน นอ ยอท จา นา โอว..
ผมอยากให้คุณเชื่อผมว่าผมจะมีคุณคนเดียว


나 바라는건 오직 하나
นา พา รา นึน กอน โอ จิก คา นา
ผมปรารถนาว่าผมจะเป็นคนเดียวของคุณเท่านั้น

영원한 행복을 꿈꾸지만
ยอง วอน ฮัน เฮง โบ กึล กุม ^_^ จี มัน
เป็นความฝันที่มีความสุขชั่วนิรันดร์

화려하지 않아도 꿈 같진 않아도
ฮวา รยอ ฮา จี อา นา โด กุม คัท จิน อา นา โด
แต่ว่า...มันไม่ใช่ความฝันที่งดงามสักเท่าไหร่

너만 있어 주면 돼
นอ มัน อิท ซอ จู มยอน ดเว
ขอเพียงแค่ได้อยู่กับคุณเท่านั้น...ก็พอ


걱정마 (I believe) 언제나 (I believe)
คอก จอง มา (I believe) ออน เจ นา (I believe)
อย่ากังวลไปเลย (ผมเชื่อนะ) ไม่ว่าเมื่อไหร่ (ผมก็จะเชื่อ)

이 순간을 잊지 않을께
อี ซุน กา นึล อิท จี อา นึล เก
ผมจะไม่ลืมเวลาเหล่านี้เลย

내품에 (I believe) 안긴 너의 미소가
เน พู เม (I believe) อัน กิน นอ เอ มี โซ กา
เสียงของคุณนั้น ผมจะกอดเอาไว้ในอ้อมแขน

영원히 빛을 잃어 가지 않게
ยอง วอน ฮี บี ชึล อี รอ คา จี อัน เค
และจะไม่ไปจากแสงนั้น...ตลอดไป


* Cause Your Love Is So Sweet
เพราะความรักของคุณเป็นสิ่งที่น่ารัก

You Are My Everything
และคุณก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของผม

첫 날 밤에 단 꿈에 젖어
ชอท นัล พา เม ทัน ^_^ เม ชอ จอ
ผมรักคุณในความฝันตั้งแต่คืนแรกแล้ว...


하는 말이 아냐 난 변하지 않아
ฮา นึน มา รี อา นยา นัน พยอน ฮา จี อา นา
ถึงจะไม่มีคำพูดใดๆ แต่ผมก็จะไม่มีวันแปรเปลี่ยน

오직 너만 바라볼거야 오...
โอ จิก นอ มัน พา รา บล กอ ยา โอว...
คุณคนเดียวเท่านั้นที่ผมจะมอง

You Light Up My Life
คุณจุดประกายให้กับชีวิตของผม

You Are The One In My Life
คุณเป็นคนเดียวในชีวิตของผม

내 모든 걸 다 잃는대도
เน โม ดึน กอล ทา อิล นึน เท โด
ถึงแม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับผมจะถูกลืม

후회하지 않아 오직 너를 위한
ฮู ฮเว ฮา จี อา นา โอ จิก นอ รึล วี ฮัน
แต่ผมจะไม่มีวันที่จะเสียใจ

변하지 않는 사랑으로
พยอน ฮา จี อัน นึน ซา รา งือ โร
ความรักที่ผมมีก็จะไม่มีวันแปรเปลี่ยน...เพื่อคุณคนเดียว


이제 나에게 있어 가장 소중한 것은
อี เจ นา เอ เก อิท ซอ คา จัง โซ จุง ฮัน กอ ซึน
ตอนนี้ คุณเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมมี

내가 아닌 당신입니다
เน กา อา นิน ทัง ชี นิม นี ดะ
ไม่ว่าจะอย่างไร คุณก็ยังคงเป็นของผม

말로는 다짐할순 없지만
มัล โร นึน ทา จิม ฮัล ซู ออบ จี มัน
ถึงแม้คำสารภาพนั้นจะไม่สามารถพูดออกมาได้

당신만을 사랑합니다
ทัง ชิน มา นึล ซา รัง ฮัม นี ดะ
แต่คุณเท่านั้นที่ผมจะรัก

때로는 친구처럼 때로는 연인처럼
เต โร นึน ชิน ^_^ ชอ รอม เต โร นึน ยอ นิน ชอ รอม
บางครั้งคุณก็เหมือนเป็นเพื่อน บางครั้งคุณก็เหมือนคนรัก

눈 감는 그날까지 당신만을 사랑합니다
นุน คัม นึน คือ นัล กา จี ทัง ชิน มา นึล ซา รัม ฮัม นี ดะ
ตราบจนสิ้นลมหายใจ คุณเท่านั้นที่ผมจะรัก


늘 하나라는 마음으로
นึล ฮา นา รา นึน มา อือ มือ โร
เราทั้งคู่มีกันและกันตลอดมา

흔들리지 않는 믿음으로
ฮึน ดึล รี จี อัน นึน มี ดือ มือ โร
ผมเชื่อว่าหัวใจของเราจะไม่มีวันแปรเปลี่ยนไปไหน

아픈 마음도 함께 기쁜 맘도
อา พึน มา อึม โด ฮัม เก คี ปึน มัม โด
หัวใจของเราจะเจ็บปวดด้วยกัน จะมีความสุขด้วยกัน

함께 나눠가졌으면 해
ฮัม เก นา นวอ กา จยอท ซือ มยอน เฮ
ถ้าหากจะแยกทางกัน เราก็จะไปด้วยกัน


약속해 (I believe) 힘들땐 (I believe)
ยัก สก เค (I believe) ฮิม ดึล เตน (I believe)
ผมให้สัญญาว่าในยามที่เจ็บปวดและอ่อนล้า

너의 그늘이 되어줄게
นอ เอ คือ นือ รี ทเว ออ จุล เก
ผมจะปกป้องคุณ

내 품에 (I believe) 안긴 너의 미소가
เน พู เม (I believe) อัน กิน นอ เอ มี โซ กา
เสียงของคุณนั้น ผมจะกอดเอาไว้ในอ้อมแขน

영원히 빛을 잃어 가지 않게
ยอง วอน ฮี บี ชึล อี รอ คา จี อัน เค
และจะไม่ไปจากแสงนั้น...ตลอดไป


* Repeat

You Light Up My Life
คุณจุดประกายให้กับชีวิตของผม

You Are The One In My Life
คุณเป็นคนเดียวในชีวิตของผม

내 모든 걸 다 잃는대도
เน โม ดึน กอล ทา อิล นึน เท โด
ถึงแม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับผมจะถูกลืม

후회하지 않아 오직 너를 위한
ฮู ฮเว ฮา จี อา นา โอ จิก นอ รึล วี ฮัน
แต่ผมจะไม่มีวันที่จะเสียใจ

변하지 않는 사랑으로
พยอน ฮา จี อัน นึน ซา รา งือ โร
ความรักที่ผมมีก็จะไม่มีวันแปรเปลี่ยน...เพื่อคุณคนเดียว

All I Ever Want Is Your Love
สิ่งที่ผมปรารถนาก็คือ..ความรักของคุณcredit:www.educatepark.com
โดยคุณmew337 วันที่ :9 Jun 2007 | 125.24.69.52

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...