upload ไฟล์ แล้วได้เงิน
แนะนำเพื่อน ๆ ที่ชอบ upload ไฟล์นะคับ ใช้บริการเว็บนี้ดีคับ upload แล้วได้ตังค์ด้วย
http://www.ziddu.com
(copy ไปวางนะครับ คลิกไม่ได้)

อัตราการรับเงิน
1 ครั้ง = $0.001
10 ครั้ง = $0.01
100 ครั้ง = $0.1
1,000 ครั้ง = $1
10,000 ครั้ง = $10
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...