คลิ๊กที่ลิงค์นี้ครับ http://www.youhide.com เลื่อนลงมาจะเห็นช่องให้ใส่ url ก๊อปลิงค์นี้ไปวาง เลยครับ https://www.e-gold.com/acct/login.html แล้วกด Begin Browing หรือไม่ก็เข้าตาม ลิงค์นี้ครับ ผมใส่ url ไว้ให้แล้ว http://youhide.com/nph-info.pl/000110A/68747470733a2f2f7777772e652d676f6c642e636f6d2f616363742f6c6f67696e2e68746d6c

คลิ๊กที่ลิงค์นี้ครับ http://www.youhide.com เลื่อนลงมาจะเห็นช่องให้ใส่ url ก๊อปลิงค์นี้ไปวาง เลยครับ https://www.e-gold.com/acct/login.html แล้วกด Begin Browing หรือไม่ก็เข้าตาม ลิงค์นี้ครับ ผมใส่ url ไว้ให้แล้ว http://youhide.com/nph-info.pl/000110A/68747470733a2f2f7777772e652d676f6c642e636f6d2f616363742f6c6f67696e2e68746d6c

or
ใช้เว็บนี้จิ่ https://webproxy.kaxy.com/index.phpใส่ user : jobcorps pass : jcsucksกด loginแล้วจากนั้นก็ใส่ https://www.e-gold.com/acct/login.html ในช่องแล้วกด browse
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...