เกี่ยวกับโปรแกรม Desktop Author

โปรแกรม Desktop Author เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างเอกสารดิจิตอล เอกสารที่ได้มีลักษณะคล้ายกับหนังสือ คือ มีหน้าปก สารบัญ ข้อความ รูปภาพ สามารถแทรกภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ภาพยนต์ ไฟล์ Flash เพิ่งเสียงบรรยาย สร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ผลงานที่ได้มีขนาดไฟล์เล็ก ทำให้สามารถดาวโหลดผ่านเว็บ หรือ ส่งผ่านอีเมล์ และ สามารถเผยแพ่รผ่านระบบเครือข่าย (DigitalWebBook) โดยอาศัย DNL Reader (www.digitalwebbooks.com)

http://www.justusers.net/articles/graphic/desktopauthor/author.htm

http://www.kr.ac.th/trirat/author/p01.html

download1
download2
download3

สามารถมองเห็นและติดต่อสมาชิก Odigo ด้วยกัน ที่กำลังเยี่ยมชมเว็บไซด์เดียวกับเราได้ทันที หรือจะ post ข้อความฝากถึงสมาชิกคนอื่นๆ หรือแม้แต่มีทั้งวงสนทนา (chat room) รวมกันผ่านทางเว็บไซด์เลยก็ยังได้!!
สมาชิก ICQ สามารถใช้ Odigo ติดต่อกับเพื่อนสมาชิก ICQ ด้วยกันดังเดิม โดยที่เพื่อนๆ จะมองเห็นเสมือนเรายังคงเล่น ICQ ตามปกติ!!!
ครอบคลุมความสามารถพื้นฐานทุกอย่างที่ ICQ ทำได้ทั้งการส่งข้อความ, ส่งไฟล์, caht, voice chat, แนะนำ URL ให้เพื่อนสมาชิก ฯลฯ
download
download
download other chat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...