สามารถมองเห็นและติดต่อสมาชิก Odigo ด้วยกัน ที่กำลังเยี่ยมชมเว็บไซด์เดียวกับเราได้ทันที หรือจะ post ข้อความฝากถึงสมาชิกคนอื่นๆ หรือแม้แต่มีทั้งวงสนทนา (chat room) รวมกันผ่านทางเว็บไซด์เลยก็ยังได้!!
สมาชิก ICQ สามารถใช้ Odigo ติดต่อกับเพื่อนสมาชิก ICQ ด้วยกันดังเดิม โดยที่เพื่อนๆ จะมองเห็นเสมือนเรายังคงเล่น ICQ ตามปกติ!!!
ครอบคลุมความสามารถพื้นฐานทุกอย่างที่ ICQ ทำได้ทั้งการส่งข้อความ, ส่งไฟล์, caht, voice chat, แนะนำ URL ให้เพื่อนสมาชิก ฯลฯ
download
download
download other chat
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...