หนังสือ 5 เล่ม + 14 VideoCD รหัสสินค้า: I-JPN-11
เรียนรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างถูกหลักไวยากรณ์ พร้อมทั้งฝึกแต่งประโยคขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างประโยคที่ซับซ้อน ยิ่งขึ้น สามารถใช้ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนได้อย่างมั่นใจ และถูกต้องตามแบบฉบับของเจ้าของภาษา

แถม! เพลงบรรเลงเปียโน Mozart 10 เพลง และ เพลงดนตรีบำบัด 14 เพลง (แถมฟรี 2 แผ่น มูลค่า 400 บาท)

* โปรโมชั่นราคานี้ จะเป็นราคาที่รวมของแถมมูลค่า 400 แล้ว

รวมสุดยอดสื่อการสอนภาษาจีนกลาง หนังสือ 5 เล่ม 14 VideoCD เจาะลึกไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน สำหรับการพูดและการอ่านจับใจความ พบกับวิธีการสอนที่เข้าใจง่าย สามารถเพิ่มทักษะทางภาษาได้ใน 1 สัปดาห์


ภายในชุดประกอบด้วย:
1.เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน เล่ม 1 (หนังสือ 1 เล่ม + 3 VideoCD)
• การอ่านและการออกเสียงอักษรภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวฮิรางานะ คาตะคานะ และโรมาจิ พร้อมคำศัพท์
•โครงสร้างรูปประโยคพื้นฐาน เช่น ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม
• การใช้ตัว (no)
• การตอบประโยคคำถาม
• การพูดถึงสิ่งต่าง ๆ และสถานที่โดยใช้คำสรรพนามเรียกแทนสิ่งของ
• การตั้งคำถามแสดงความเป็นเจ้าของ
• การถามราคา ทิศทาง สถานที่ ชื่อบริษัท ชื่อประเทศ
• การนับเลข
• การใช้คำกริยา(arimasu), (imasu)แสดงตำแหน่งที่อยู่ของคน สิ่งของ และสถานที่
• การตั้งคำถามด้วย (nani), (dare), (doko)
• การใช้คำชี้บอกตำแหน่ง
• การใช้คำคุณศัพท์ (i), (na) ในรูปประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และรูปขยายคำนาม

2.เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน เล่ม 2 (หนังสือ 1 เล่ม + 2 VideoCD)
• การบอกเวลา...โมง/นาฬิกา และนาที
• รูปประโยคที่มีเวลา และกริยาในประโยคเดียวกัน
• การแสดงกาลเวลาของคำกริยา
• การจบประโยคด้วยคำคุณศัพท์ และคำนาม
• การเติมคำวิเศษณ์ลงหน้าคำคุณศัพท์หรือกริยา
• การใช้คำช่วย
-(e) แสดงทิศทางในการเคลื่อนที่
-(de) แสดงพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนที่
-(to) แสดงถึงบุคคลที่กระทำสิ่งหนึ่งด้วยกัน
• การอ่านเดือน วันที่ วันในรอบสัปดาห์ คำแสดงกาลเวลา
• กริยาที่มีกรรมมารองรับ
• การใช้คำช่วย (de) แสดงสถานที่ที่เกิดการกระทำ
• รูปชักชวน (masen ka.)
• รูปกันเถอะ (masho)
• การใช้รูปกันเถอะในการถาม-ตอบ
• การใช้คำช่วย (ni) แสดงผู้รับ และชี้ผู้ให้
• คำช่วย (de) แสดงถึงเครื่องมือและภาษา
• สำนวนรูปประโยคชอบ เกลียด เก่ง อ่อน เข้าใจ และไม่เข้าใจ
• การเชื่อมประโยคคล้อยตาม
• การเชื่อมประโยคขัดแย้ง
• การเชื่อมประโยคเป็นเหตุเป็นผลกัน
• การเชื่อมประโยคการปฏิเสธโดยสิ้นเชิง

3.เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน เล่ม 3 (หนังสือ 1 เล่ม + 3 VideoCD)
• จำนวนนับ และลักษณะนามในภาษาญี่ปุ่น
• การเปรียบเทียบของ 2 อย่าง และการเปรียบเทียบของที่เกินกว่า 2 อย่าง โดยการถาม-ตอบแบบต่างๆ
• สำนวนแสดงความต้องการแบบต่างๆ
• สำนวนการใช้กริยาไป มา กลับ กรณีที่มีจุดประสงค์
• การใช้อาการนาม
• การผันคำกริยารูป (masu)
• การเชื่อมประโยคด้วยรูป (te)
• วิธีการเปลี่ยนคำคุณศัพท์ประเภทที่ 1, 2, คำนาม และคำกริยาเป็นรูป (te)
• การใช้กริยารูป (te kudasai) ในการขอร้อง
• รูป (te imasu) แสดงการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ สภาวะ และอาชีพ

4.เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน เล่ม 4 (หนังสือ 1 เล่ม + 3 VideoCD)
• กล่าวถึงกริยารูป (te imasu) ในกรณีกริยาเป็นอกรรมกริยาที่เป็นการแสดงสภาพ
• สำนวนการอนุญาต และไม่อนุญาต
• กริยารูป (nai) ในกรณีที่มีความหมายว่าโดยที่ไม่กระทำ, กรุณาอย่า..., ต้อง และไม่ต้อง...ก็ได้
• สำนวนที่ใช้กล่าวถึงประสบการณ์ที่เคยกระทำสิ่งต่างๆ
• สำนวนเกี่ยวกับการแนะนำ ตักเตือน
• สำนวนเกี่ยวกับการทำกริยาหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
• การผันคำกริยารูป (ta)
• การใช้กริยารูปพจนานุกรมในการแสดงเวลา
• การทำคำกริยาเป็นคำนาม
• สำนวนการพูดรูปสามารถ
• กล่าวถึงรูปธรรมดา (futsukei) และรูปสุภาพ(teineikei)
• การเปลี่ยนรูปสุภาพ (teineikei) เป็นรูปธรรมดา (futsukei)

5.เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน เล่ม 5 (หนังสือ 1 เล่ม + 3 VideoCD)
• การใช้กริยารูป
- (to omoimasu.) คิดว่า
- (to iimashita.) พูดว่า
- (so desu) ได้ยินว่า
- (desho) คงจะ
• การทำกริยา 2 อย่างในเวลาเดียวกัน (nagara)
• การพูดถึงลักษณะท่าทางต่างๆ (so)
• รูป....เกินไป (sugiru)
• การใช้คำว่าง่าย และยากต่อกับคำกริยาทั่วไป
• การเชื่อมประโยคโดยที่ประโยคนำเป็นประโยคคำถามคือประโยคแบบที่มีคำแสดงคำถาม และไม่มีคำแสดงคำถาม
• กริยารูป (te miru) ลอง...
• สำนวนการให้ และการรับ

ราคาพิเศษ ฿850.00
ราคาปกติ ฿999.00
ประหยัด ฿149.00

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...