หนังสือ 4 เล่ม + 14 VideoCD รหัสสินค้า: I-ENG-15
รวมสุดยอดสื่อการสอนภาษาอังกฤษ หนังสือ 4 เล่ม 14 CDs

แถม! เพลงบรรเลงเปียโน Mozart 10 เพลง และ เพลงดนตรีบำบัด 14 เพลง (แถมฟรี 2 แผ่น มูลค่า 400 บาท)

* โปรโมชั่นราคานี้ จะเป็นราคาที่รวมของแถมมูลค่า 400 แล้ว

ไวยากรณ์อังกฤษฉบับสมบูรณ์ ได้รวบรวม 4 สุดยอดสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับไวยากรณ์เอาไว้


เนื้อหาภายใน:
อ่านอังกฤษให้เข้าใจ 1
(หนังสือ 1 เล่ม + 4 VideoCD)
DISC 1:
• Introduction
• Word and Part of Speech
• Nouns and Verbs
• Pronouns

DISC 2:
• Adjective and Adverb
• Conjunction
• Preposition

DISC 3:
• Sentense
• Clauses
• Adjective Clause

DISC 4:
• กฎเกณฑ์อื่นๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับ Adjective Clause
• Adverb Clause
• Verbless Clause

อ่านอังกฤษให้เข้าใจ 2
(หนังสือ 1 เล่ม + 3 VideoCD)
DISC 1:
• Noun clause
• หน้าที่อื่นๆ ของ Noun clause
• เงื่อนไขอื่นๆ ของ Noun clause
• Exercise 34
• Exercise 35
• Exercise 36
• Exercise 37

DISC 2:
• Phrases
• Noun Phrases
• Participial Phrases
• Gerund Phrases
• Infinitive Phrases
• Prepositional Phrases
• Appositive Phrases

DISC 3:
• Sentense
• Clauses
• Adjective Clause
• Exercise 48
• Exercise 49
• Exercise 50
• Exercise 51
• Exercise 52
• การทบทวน
• การนำไปใช้
• บทส่งท้าย

ไวยากรณ์อังกฤษเป็นเร็ว
(หนังสือ 1 เล่ม + 4 VideoCD)
DISC 1: FEATURE
Nouns
- คำนามนับได้ (Countable Nouns)
- คำนามนับไม่ได้ (Uncountable Nouns)
- แบบฝึกหัดที่ 1
Articles
- Indefinite article
- Definite Article “The”
- แบบฝึกหัดที่ 2

DISC 2: FEATURE
Agreement
- หลักการใช้ Agreement
- แบบฝึกหัดที่ 3
Pronoun
- Personal Pronoun (บุรุษสรรพนาม)
- Possessive Pronoun (สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ)
- Reflexive Pronoun
- แบบฝึกหัดที่ 4

DISC 3: FEATURE
Auxiliaries
- The auxiliary “do”
- Do, Does และ Did ที่ไม่ใช่ Auxiliarly
- The auxiliary “be”
- The auxiliary “have”
- แบบฝึกหัดที่ 5
Tense
- Present Simple Tense
- แบบฝึกหัดที่ 6

DISC 4: FEATURE
Tense (ต่อ)
- Past Simple Tense
- แบบฝึกหัดที่ 7
- Present Continuous Tense
- แบบฝึกหัดที่ 8
- Past Continuous Tense
- แบบฝึกหัดที่ 9
- Future Simple Tense
- แบบฝึกหัดที่ 10
- แบบฝึกหัดที่ 11
- แบบฝึกหัดท้ายเล่ม

เรียนอังกฤษไวยากรณ์
(หนังสือ 1 เล่ม + 3 VideoCD)
DISC 1: FEATURE
Modal or Modal Auxiliaries
• can
• could
• will
• would
• shall
• should
• may
• might
• must
• use to
• had better
• would rather
• would like
• การสร้างประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ โดยใช้ Modal
• แบบฝึกหัด

Conditional Sentense
• If clause
• แบบฝึกหัด

DISC 2: FEATURE
conditional sentenses
• Wish form
• แบบฝึกหัด

Relative Clause
• who
• Whom
• That
• Which
• Where
• การละ Who, That, Which

Passive Voice
• การเปลี่ยนประโยค Active ให้เป็น passive
• โครงสร้างประโยค Passive ใน Tense ต่างๆ
- Present Simple Tense
- Past Simple Tense
- Present Continous Tense
- Past Continous Tense
- Present Perfect Tense
- Past Perfect Tense
- Future Simple Tense
- ประโยคที่ใช้ Modal ทำเป็นประโยค Passive
- แบบฝึกหัด

DISC 3: FEATURE
• Direct Speech and Indirect speech
• Direct Speech and Indirect Speech
• Direct and Indirect Statments (ประโยคบอกเล่า
• Direct and Indirect Requests or Commands (ประโยคขอร้องหรือคำสั่ง)
• Direct and Indirect Questions (ประโยคคำถาม)
• แบบฝึกหัด

ราคาพิเศษ ฿850.00
ราคาปกติ ฿999.00
ประหยัด ฿149.00

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...