สามวิธี ใน Google ที่ให้ได้มาซึ่งทุกอย่าง ที่อยากดาวน์โหลด ในอินเตอร์เน็ต

คุณสามารถใช้วิธีนี้ ในการหาดาวน์โหลดโปรแกรม แคร็ก ซีดี คีย์ หรือต่างๆนานา ที่คุณอยากได้

วิธีที่หนึ่ง
พิมพ์คำเหล่านี้ ใน Google Search
(1)
\"parent directory \" /appz/ -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(2)
\"parent directory \" DVDRip -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(3)
\"parent directory \"Xvid -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(4)
\"parent directory \" Gamez -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(5)
\"parent directory \" MP3 -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums
(6)
\"parent directory \" Name of Singer or album -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums

หมาย เหตุ ให้คุณเปลี่ยน คำที่ตามหลัง parent directory เช่น MP3 Gamez appz DVDRip เป็นสิ่งที่คุณอยากได้ แล้วก้อค้นหา คุณจะพบกับ ความมหัศจรรย์ใน Googleวิธีที่สอง
พิมพ์คำต่อไปนี้ใน Google

?intitle:index.of? mp3
จากนั้นแค่เพิ่มชื่อ เพลง อัลบั้ม นักร้อง ลงไป เช่น ?intitle:index.of? mp3 myfavoritesongs

วิธีที่สาม
พิมพ์คำต่อไปนี้ใน Google

inurl:micr0s0f filetype:iso

จากนั้น ก้อเปลี่ยน คำว่า micr0s0f กับคำว่า iso เป็นคำที่คุณต้องการ เช่น inurl:myc0mpany filetype:zip

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...