วิธี 1 เข้า http://www.google.co.th จากนั้นคลิ้กที่"แปลภาษา" แล้วพิมพ์เว็บที่ถูกปิดกั้นไว้ ตัวอย่างเช่น พิมพ์คำว่า www.thaienews.blogspot.com ลงไป แล้วคลิ้กคำว่า แปล ก็จะสามารถเข้ามาอ่านไทยอีนิวส์ได้ตามปกติ (แต่ระบบแปลอาจทำให้ผิดเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อย โดยเฉพาะหากต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ โปรแกรมภาษาจะแปลเป็นไทยแบบsubนรกเล็กน้อย)

วิธี 2 เข้าเยี่ยมชมผ่านพร็อกซี่ หรือโปรแกรมทะลวงบล็อค โดยดูที่แถวขวาสุดของไทยอีนิวส์หน้าแรก ตรงคำว่า"โปรแกรมทะลวงบล็อค" แล้วท่านก็จะอ่านไทยอีนิวส์ได้ โดยไม่เจอsubนรกให้หงุดหงิดใจเหมือนแบบแรก


from http://thaipresslog.blogspot.com/2010/04/10170000.html

ข้อมูลที่ได้ นำมาลงที่นี้ไม่ได้อยู่ฝ่ายไหน แต่บล็อค Ohmymint สนับสนุนความคิดเสรี และอิสระทางความคิดและข้อมูล การรับรู้ข่าวสารทุกๆด้านเป็นสิทธิพึงมีของเสรีชนในระบอบประชาธิปไตย จาก Hades007


**********

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...