บทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร (หลวงพ่อสุวัฒน์) [39:53 นาที]
จาก … cd เทศนาธรรม หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต
ดาวน์โหลด wma: บทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร (หลวงพ่อสุวัฒน์)
ดาวน์โหลด mp3: บทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร (หลวงพ่อสุวัฒน์)


บทสวดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง


ปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตร (วินย. ๔/๑๓/๑๗, สํ.ม. ๑๙/๑๖๖๔/๕๒๘)


ธัมมจักกัปปวัตตนวรรคที่ ๒ ตถาคตสูตรที่ ๑ ทรงแสดงพระธรรมจักร
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

บทสวดพลจักรกัปปวัตตนสูตร (บทสวดชัยน้อย - นะโมเม)


ver ๐๑ … โดย มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์ [6:53 นาที] จาก cd เทศนาธรรม หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต
ดาวน์โหลด wma: บทสวดชัยน้อย [มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์]
ดาวน์โหลด mp3: บทสวดชัยน้อย [มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์]


ดาวน์โหลด wma: บทสวดชัยน้อย
ดาวน์โหลด mp3: บทสวดชัยน้อย


ดาวน์โหลด text: บทสวดพลจักรกัปปวัตตนสูตร (บทสวดชัยน้อย - นะโมเม)

บทบูชาพระรัตนตรัย
บทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย [ทำนองสรภัญญะ]


เพลง..คืนเพ็ญตรัสรู้ [03:02 นาที]
ดาวน์โหลด mp3: เพลง..คืนเพ็ญตรัสรู้


บทเพลงบูชาพระพุทธคุณ [ทำนองสรภัญญะ] [08:56 นาที]
จาก … http://www.dhammathai.org/radio/radio.php
ดาวน์โหลด wma: บทเพลงบูชาพระพุทธคุณ [ทำนองสรภัญญะ]
ดาวน์โหลด mp3: บทเพลงบูชาพระรัตนตรัย [ทำนองสรภัญญะ]
[15:04 นาที]


บทเพลงบูชาพระรัตนตรัย [01 องค์ใดพระสัมพุทธ] [03:45 นาที]
ดาวน์โหลด wma: บทเพลงบูชาพระรัตนตรัย [01 องค์ใดพระสัมพุทธ]
ดาวน์โหลด mp3: บทเพลงบูชาพระรัตนตรัย [01 องค์ใดพระสัมพุทธ]


บทเพลงบูชาพระรัตนตรัย [02 พุทธธรรม] [03:24 นาที]
ดาวน์โหลด wma: บทเพลงบูชาพระรัตนตรัย [02 พุทธธรรม]
ดาวน์โหลด mp3: บทเพลงบูชาพระรัตนตรัย [02 พุทธธรรม ฯ]
[05:53 นาที]


บทเพลงบูชาพระรัตนตรัย [03] [03:29 นาที]
ดาวน์โหลด wma: บทเพลงบูชาพระรัตนตรัย [03]
ดาวน์โหลด mp3: บทเพลงบูชาพระรัตนตรัย [03]


เพลง..องคุลีมาล [02:53 นาที]
ดาวน์โหลด mp3: เพลง..องคุลีมาล

เพลงคาถาฯ

พระคาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
บทสวดพระพุทธคุณ พาหุง มหากา จากคำสอนหลวงพ่อจรัญ01 … เพลงคาถาชินบัญชร [13:44 นาที]
จาก … cd เพลงคาถาฯ เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ดาวน์โหลด wma: เพลงคาถาชินบัญชร
ดาวน์โหลด mp3pro: เพลงคาถาชินบัญชร


02 …เพลงคาถาชินบัญชร [แปล] [13:39 นาที]
จาก … cd เพลงคาถาฯ เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ดาวน์โหลด wma: เพลงคาถาชินบัญชร [แปล]
ดาวน์โหลด mp3pro: เพลงคาถาชินบัญชร [แปล]


03 … เพลงคาถาพาหุง [10:55 นาที]
จาก … cd เพลงคาถาฯ เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ดาวน์โหลด wma: เพลงคาถาพาหุง
ดาวน์โหลด mp3pro: เพลงคาถาพาหุง


04 … เพลงคาถาพาหุง [แปล] [10:03 นาที]
จาก … cd เพลงคาถาฯ เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ดาวน์โหลด wma: เพลงคาถาพาหุง [แปล]
ดาวน์โหลด mp3pro: เพลงคาถาพาหุง [แปล]


05 … เพลงคาถาพาหุงมหากา [20:05 นาที]
ดาวน์โหลด wma: เพลงคาถาพาหุงมหากา
ดาวน์โหลด mp3pro: เพลงคาถาพาหุงมหากา

มหากรุณาธารณีสูตร


เพลงสวดมหากรุณาธารณีสูตร [เด็ก] [05:37 นาที]
ดาวน์โหลด wma: เพลงสวดมหากรุณาธารณีสูตร [เด็ก]
ดาวน์โหลด mp3: เพลงสวดมหากรุณาธารณีสูตร [เด็ก]
[26:58 นาที]


ดาวน์โหลด text: บทสวดมหากรุณาธารณีสูตร


from http://dkamonpan.0fees.net/?page_id=32

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...