ตำนานเหล็กไหล (ครบทุกเรื่องที่อยากรู้เกี่ยวกับเหล็กไหล)
เหล็กไหล คือ ก้อนแร่เหล็กบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
ได้รับการอธิษฐานบรรจุฤทธิ์ โดยพระฤาษีผู้ทรงฌาณชั้นสูง
เพื่อธำรงคุณงามความดี โดยมีธาตุกายสิทธิ์เป็นผู้คอยช่วยเหลือผู้ที่มี
ความทุกข์ยากให้พ้นภัย
จัดเป็นธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีรังสีหรือพลังปรา ณที่ทรงอำนาจในการป้องกันตัว
และสิ่งที่อยู่ ใกล้ตัว ให้พ้นจากภัยอันตรายอันเกิดจากอาวุธปืนหรือของมีคม
เป็นสสารที่มีชีวิตเป็นอมตะและหายากยิ่ง ต้องมีพิธีกรรมมากมายกว่าจะได้มา

มีหัวข้อต่างๆดังนี้
1.กำเนิดเหล็กไหล
2.ประเภทของเหล็กไหล
3.ลักษณะพรรณสัณฐานของเหล็กไหล
4.อาณาจักรของเหล็กไหล
5.รังของเหล็กไหล
6.คุณสมบัติของผู้ครอบครองเหล็กไหล
7.อาหารของเหล็กไหล
8.การค้นหาเหล็กไหล
9.การทดสอบเหล็กไหลในถ้ำ
10. ชนิดของเหล็กไหล
11.รูปทรงพรรณสัณฐานของเหล็กไหล
12.สีสันของเหล็กไหล
13.น้ำหนักของเหล็กไหล
14.พิธีกรรมตัดเหล็กไหล
15.อุปกรณ์ในการตัดเหล็กไหล
16.คาถาอัญเชิญเหล็กไหล
17.พระคาถาเรียกเหล็กไหล
18.ผลจากการทดสอบการยิง
19.พิธีกรรมฝังเหล็กไหล
และอื่นอีกมากมายเลยครับ


http://upload.one2car.com/download/d...5S8JLZ4YEEYSQ9 __________________
from http://www.thaigaming.com/e-book-shelf/62142.htm

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...