วิธีเข้าถึงนิพพานในชาตินี้ โดยนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์  

เชิญอ่านหนังสือธรรมออกใหม่

พิมพ์ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

ขนาด ๑/๒ ของขนาด A๔ จำนวน ๑๓๔ หน้า

คลิกที่นี่

เชิญอ่านหนังสือเล่มอื่น ๆ ที่เว็บไซต์อริยสัจ ๔ฯ(๑) ผลงานของผมทุกด้านทางธรรมะไม่สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ ยกเว้นในเรื่องสุขภาพกายที่บางภาพต้องใช้ข้อมูลทางการแพทย์ จากแหล่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมากมาประกอบการนำเสนอ. ถ้าคิดว่า เรื่องใดเป็นประโยชน์ กรุณาส่งต่อหรือบอกต่อก็จะเป็นพระคุณยิ่ง.

กรุณาเลือกอ่านหนังสือ เขียนโดยนายแพทย์เอกชัยฯ
eq

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...