โปรแกรม พระไตรปิฎก ไฟล์ pdf
พระไตรปิฎก
ชื่อไฟล์ : tripitaka_pdf.zip
ขนาด : 187 Mb


download here
ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่
รายละเอียด :
พระไตรปิฏกและอรรถกถาไทยฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย จำนวน ๙๑ เล่ม (แบบ PDF)
ไฟล์ดังกล่าวนี้เป็นไฟล์ที่รวม หนังสือพระไตรปิฎกและอรรถกถา ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย จำนวน ๙๑ เล่ม เมื่อดาวน์โหลดลงมาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเรา เมื่อเข้าไปดูจะพบว่ามีโฟลเดอร์เรียงลำดับ ซึ่งโฟลเดอร์ที่ 1 จะแทน พระไตรปิฎกเล่มที่ 1 เรียงลำดับไปจนครบ 91 เล่ม

ไฟล์ PDF คืออะไร
PDF ย่อมาจาก Portable Document Format ไฟล์เอกสารทางคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง
รูปแบบ PDF มีข้อดีคือ เมื่อเปิดไฟล์นี้ขึ้นมา รูปแบบจะไม่ผิดเพี้ยน ซึ่งต่างจากไฟล์ที่เซฟมาในรูปแบบนามสกุล doc เมื่อเซฟจากเครื่องหนึ่งมาเปิดมาอีกเครื่องหนึ่ง รูปแบบฟอนต์ การจัดหน้า อาจจะผิดเพี้ยน อีกทั้งไฟล์ประเภทนี้ยังรองรับการใช้งานผ่านเวปไซต์ได้ด้วย
ข้อเสียของไฟล์ประเภท PDF คือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขไฟล์ เหมือนไฟล์เอกสารประเภทนามสกุล doc, odt, rtf
โดยที่พระไตรปิฎก ๙๑ เล่ม ถูกเซฟมาใน format นี้ ดังนั้น พระไตรปิฎกที่ให้มาดาวน์โหลดนี้ จึงถือว่าเป็นไฟล์เอกสารสำหรับเปิดอ่าน ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เขียนขึ้นมาต่างหาก


โปรแกรมที่ต้องมีก่อน :
ก่อนที่จะเปิดอ่านได้จะต้องมีโปรแกรมสำหรับเปิดอ่านไฟล์ประเภท PDF ซึ่งโปรแกรมประเภทเปิดอ่านไฟล์ PDF มีหลายตัวเช่น โปรแกรม Adobe Reader, Foxit Reader เป็นต้น
ในที่นี้จะขอใช้โปรแกรม Adobe Reader เป็นตัวอย่างในการอธิบายใช้โปรแกรมต่างๆ เพราะเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่มีความนิยมมากที่สุดในตอนนี้ สำหรับเปิดอ่านไฟล์ pdf
ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader ได้ที่ http://www.filehippo.com/download_adobe_reader/

ข้อเสีย :
การแสดงภาพอาจจะมี error บ้างในส่วนของคำบาลี
บางคำมีการพิมพ์ผิด

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง :
http://www.dhammahome.com/front/tipitaka/
(สามารถเยี่ยมชมและดาวน์โหลดได้โดยตรงที่เวปไซต์นี้)

วิธีติดตั้งและวิธีใช้งานโปรแกรม

วิธีติดตั้งและวิธีใช้งานโปรแกรมตัวอย่างภาพโปรแกรม

screenshot01.gif screenshot02.gif

from http://www.tong9.com/main/index.php/2010-04-24-08-43-46/2010-04-24-08-56-10/tripitaka-pdf

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...