มันขึ้นว่า
ฟังก์ชันการตรวจสอบระดับหมึกที่เหลืออยู่จะไม่ทำงาน
 สี
 สีดำ

แก้ไขอย่างไรครับ 


 กดปุ่ม Stop/Reset ค้าง 5 วิเพื่อใช้งานต่อ ครับ (หน้าจอปริ๊นท์จะฟ้อง E 1 6 ครับ) ต้องได้ทำ สองครั้ง (เพราะสองตลับ)
นั่นก็เพราะว่า .....
เครื่อง ตรวจจับได้ว่าในตลับ หมึก แต่มันไม่รู้ว่าเราติดแท้งค์ไปครับ (ร้านฯที่ขายน่าจะบอกด้วยนะนี่) ก็ให้ดูเฉพาะว่าหมึกไม่ขาดสาย (ย้อน) ครับแค่นั้น
จากนี้ไปเมื่อปริ๊นท์ สถานะน้ำหมึกจะไม่มีนะครับ (ว่าง) แต่ก็ยังใช้ได้ครับ (ถ้าหมึกไม่ย้อน หรือ ขาดหายในสายหมึกแท้งค์)

from  http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=010b19c15f7df14a

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...